دات نت نیوک

پالپ دندان چیست؟Autoclaveاتوکلاو

پالپ دندان چیست؟ dentalpulp یا ریشه دندان محل نرم در مرکز دندان است و حاوی عصب، رگ های...

ادامه مطلب